Regulamin strony

Regulamin Płatności:


Płatności SMS zapewnia firma MicroSMS: https://microsms.pl/
Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu https://microsms.pl/files/regulations/
Jeśli nie dostałeś kodu zwrotnego w ciągu 30 minut skorzystaj z formularza reklamacyjnego: https://microsms.pl/customer/complaint/

 

Płatności PAYSAFECARD i PAYPAL jest akceptowana przez administratora

 

Płatności PRZELEW zapewnia firma MicroSMS: https://microsms.pl/
Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminów: https://microsms.pl/files/regulations/
Regulamin serwisu dotyczący płatności: https://koxmc.hostb.pl/sklep.php?serwer=1/

 

W razie jakichkolwiek problemów ze sklepem, skontaktuj się na xlast@o2.pl 


Kupując usługi w sklepie KoxMC.hostb.pl automatycznie akceptujesz regulamin! Serwer KoxMC.pl nie jest w żaden sposób związany z firmą Mojang oraz nie powinien być uznawany za firmę zatwierdzoną przez Mojang. Wszystkie wpłaty i zakupy dokonywane w tym sklepie trafiają do KoxMC.pl


Odstąpienie od umowy:

Użytkownik otrzymuje świadczenia w czasie uiszczenia opłaty i od tej chwili może wpłynąć i wywołać nieodwracalne zmiany w działaniu serwisu, w konsekwencji czego traci możliwość skorzystania z prawa odstąpienia od umowy. W przypadku, gdy użytkownik takich zmian nie poczynił, może napisać oświadczenie na następujący adres mailowy: xlast@o2.pl 

Reklamacje:

Jako iż serwis KoxMC.hostb.pl świadczy usługi drogą elektroniczną, mogą wystąpić czasowe problemy z dostępnością. Jeśli z ewidentnej winy serwisu Użytkownik nie otrzyma właściwego świadczenia, ma prawo zgłosić reklamację kontaktując się przez następujący adres mailowy: xlast@o2.pl

 

 

Sprzedającym jest : 

Norbert Skwarzyński

 

Kontakt z sprzedającym:

Z sprzedającym można skontaktować się poprzez adres e-mail xlast@o2.pl

Wykonane przez: bojawiem55.pl